Homepagina Linking People

Over de Stichting Linking People


De Stichting Linking People is in 2007 opgericht met als doel de solidariteit met kwetsbare groepen in de samenleving te bevorderen, zowel in Nederland als elders in de wereld.


Na een aantal projecten in de derde wereld houdt de stichting zich sinds 2013 bezig met het project 'Kracht in beperking'. Dit project richt zich op de oprichting van een Arkgemeenschap in de regio Haarlem. Kijk voor meer informatie op de website van De Ark.


ANBI

De Stichting Linking People is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat donateurs hun giften aan ons kunnen aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De stichting moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo zetten we ons voor 100% in voor het algemeen belang en hebben we geen winstoogmerk.


Op deze website vind je:

  • onze zakelijke en contactgegevens
  • de namen van onze bestuursleden
  • de hoofdlijnen van het beleid
  • ons meest recente jaarverslag