Onze locatie

ARKGEMEENSCHAP HAARLEM

Woon- en werkgemeenschap voor mensen met en zonder verstandelijke beperking

 

Waar is de Arkgemeenschap gevestigd?

 

De Arkgemeenschap is gevestigd op landgoed Dennenheuvel aan de Dennenweg in Bloemendaal. Op dit landgoed staat klooster Euphrasia van de congregatie van de Zusters van de Goede Herder. In juli 2014 zijn de zusters uit dit klooster vertrokken. Ze willen het landgoed graag een bestemming geven waarin hun identiteit en gedachtengoed zichtbaar blijven. Onze Arkgemeenschap wordt door hen beschouwd als een passende opvolging van waar zij de afgelopen eeuw voor hebben gestaan: zorg voor groepen mensen in de verdrukking, inspiratie zijn voor de samenleving, in gemeenschap wonen, werken en vieren.

 

Euphrasia

Dennenheuvel – landgoed met een missie

Onder deze titel wordt door de congregatie, ontwikkelaar-investeerder GroenRood Vastgoed en onze Arkgemeenschap gewerkt aan de herontwikkeling van het landgoed. Op 24 april 2015 is het participatietraject van start gegaan. Samen met de buurt, belanghebbenden en belangstellenden wordt het komende half jaar onderzocht wat de toekomstmogelijkheden voor Dennenheuvel zijn. Meer informatie vind je op www.landgoeddennenheuvel.nl.

 

Wat gaat er gebeuren?

De congregatie heeft laten weten dat zij tot 2018 actief betrokken wil blijven bij de herontwikkeling van landgoed Dennenheuvel. GroenRood Vastgoed zal die herontwikkeling ter hand nemen. Zeker is dat de Arkgemeenschap op het terrein een centrale plek krijgt, maar daarnaast is er ook ruimte voor andere ondernemingen, woningen of organisaties. De plannen hiervoor worden nu uitgewerkt. Daarna zal er verbouwd en gebouwd gaan worden.

 

Wanneer we daadwerkelijk op het terrein gaan wonen, is nu nog niet duidelijk. Wel zijn we in maart 2015 al begonnen met Tuinderij De Ark, een van de zorgondernemingen die gekoppeld is aan de Arkgemeenschap. De tuinderij bevindt zich op het zuidelijke deel van het tuingebied van het landgoed. We zijn steeds vaker en met een groeiende groep mensen op het landgoed aanwezig om te werken aan de oprichting van de gemeenschap, om elkaar te ontmoeten, samen te eten en samen te vieren.

 

Waarom Dennenheuvel?

We zochten voor de Arkgemeenschap naar een plek waar voldoende ruimte is om samen te leven en te werken. Een plek waar ruimte voor de bewoners met en zonder verstandelijke beperking is om zich in hun eigen wooneenheid terug te trekken, alleen of met hun partner of gezin. En we zochten naar een plek met voldoende grond voor een zorgtuinderij en andere sociale ondernemingen. Die plek hebben we gevonden op landgoed Dennenheuvel.

 

We zijn erg blij dat we op dit prachtige landgoed mogen neerstrijken. Dankzij de ruimhartige medewerking van de zusters kunnen we al volop starten met onze gemeenschap.

 

 

 

> Lees meer over de Arkgemeenschap Haarlem.

Copyright © All Rights Reserved Contact: info@arkhaarlem.nl