Wat is een Arkgemeenschap?

ARKGEMEENSCHAP HAARLEM

Woon- en werkgemeenschap voor mensen met en zonder verstandelijke beperking

 

Een Arkgemeenschap, wat is dat?

 

Samen leven

Een Arkgemeenschap is een gemeenschap waarin heel verschillende bewoners het leven met elkaar delen. In de Arkgemeenschap Haarlem zal plek zijn voor singles, stellen, gezinnen en in het bijzonder voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij zullen daar een warm thuis vinden, waarin ieder zich vanuit zijn eigen kracht en beperkingen kan ontwikkelen en van de ander kan leren. Daarbij gaan we uit van het principe 'Living Apart And Together': de bewoners vormen samen een gemeenschap, maar hebben daarnaast de ruimte om zich in hun eigen wooneenheid terug te trekken.

 

Samen werken

In de Arkgemeenschap Haarlem zal ook samen gewerkt worden. Enerzijds zal dat werk bestaan uit de zorg en begeleiding van de bewoners met een verstandelijke beperking. Daarnaast ontwikkelen we sociale ondernemingen die een bijdrage leveren aan de omgeving. Hier kunnen mensen van binnen en buiten de woongemeenschap zinvol werk doen, passend bij hun talenten en mogelijkheden. In het voorjaar van 2015 zijn we van start gegaan met de eerste onderneming: Tuinderij De Ark, een biologische zelfoogsttuinderij en zorgboerderij.

 

 

Samen vieren

Naast een woon- en werkgemeenschap willen we met de Arkgemeenschap een plek creëren waar ieder kan zijn zoals hij is, waar een goed samenzijn centraal staat en waar we het leven samen vieren. Liefde, werkelijke aandacht voor elkaar en gelijkwaardige, wederkerige relaties zijn daarbij essentieel. We willen ontdekken wat het meest wezenlijk is in ons leven, wat ons drijft en wat ons belemmert om te worden wie we ten diepste zijn. Spiritualiteit vormt daarmee een wezenlijk onderdeel van de identiteit van de Arkgemeenschap. De christelijke traditie vormt hierbij de leidraad, waarbij we zoeken naar eigentijdse vormen om daar gestalte aan te geven.

 

 

> Lees meer over de locatie van de Arkgemeenschap Haarlem.

Copyright © All Rights Reserved Contact: info@arkhaarlem.nl