Doelstelling en beleid

Doelstelling

Het doel van de stichting Linking People is het bevorderen van de solidariteit van kwetsbare groepen in de samenleving, zowel in Nederland als elders in de wereld.


Beleid

Het beleid van de stichting heeft twee hoofdlijnen:


  • Sinds 2016 is het project 'Kracht in beperking' de voornaamste activiteit van de stichting. Met dit project dragen we financieel bij aan het lokale initiatief van De Arkgemeenschap Haarlem (website). Ark Haarlem is een gemeenschap waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samen wonen, werken en vieren. 

Stichting Linking People werft en ontvangt financiële middelen die op verzoek van De Arkgemeenschap Haarlem worden ingezet voor het realiseren van een Arkhuis, een Werkplaats annex Tuinderij en/of voor het vormen en in stand houden van een gemeenschap van mensen die het initiatief dragen en vorm geven.


  • Stichting Linking People verwerft financiële middelen voor L'Arche International: de internationale organisatie die zorg draagt voor voor Arkgemeenschappen wereldwijd. De stichting draagt internationale solidariteit door middel van giften aan specifieke projecten van Arkgemeenschappen wereldwijd, met name de gemeenschappen met weinig financiële middelen.