STICHTING LINKING PEOPLE

ARKGEMEENSCHAP HAARLEM

Woon- en werkgemeenschap voor mensen met en zonder verstandelijke beperking

 

Over de Stichting Linking People

 

De Stichting Linking People is in 2007 opgericht met als doel de solidariteit met kwetsbare groepen in de samenleving te bevorderen, zowel in Nederland als elders in de wereld. Na een aantal projecten in de derde wereld houdt de stichting zich sinds 2013 bezig met het project 'Kracht in beperking'. Dit project richt zich op de oprichting van een Arkgemeenschap in de regio Haarlem. Een Arkgemeenschap is een gemeenschap waar mensen met en zonder een verstandelijke beperking samen leven en werken.

 

ANBI

De Stichting Linking People is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat donateurs hun giften aan ons kunnen aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De stichting moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten we ons voor minimaal 90% inzetten voor het algemeen belang en mogen we geen winstoogmerk hebben. Daarnaast moeten we een aantal gegevens publiceren op onze website. Daarom vind je hier:

 

 

Copyright © All Rights Reserved Contact: info@arkhaarlem.nl