Zakelijke gegevens

Gegevens Stichting Linking People

 

Naam

 

 

 

Stichting Linking People

 

KVK

34271370

 

Postadres

Fregat 17, 1991 MA VELSERBROEK

 

Doelstelling

Bevorderen van solidariteit in de samenleving met kwetsbare groepen mensen, zowel in Nederland als elders in de wereld.

Internet

 

www.stichtinglinkingpeople.nl

 

RSIN / fiscaalnummer van de ANBI

8178 43 863

 

Financiële ondersteuning

 

Financiële ondersteuning gebeurt op dit moment op vrijwillige basis. Er is nog geen actieve fondsenwerving gestart.

 

Beheer van het vermogen

 

Gezien het beperkte vermogen van de stichting wordt dit op een bank- en spaarrekening gehouden.

Besteding van het vermogen

 

Aflopende projecten worden nog eenmalig ondersteund. Het vermogen wordt daarna volledig ingezet voor het project 'Kracht in beperking': de oprichting van een Arkgemeenschap in de regio Haarlem.

 

Jaarverslag en beleidsplan

 

 

Ons financieel jaarverslag 2014 en beleidsplan 2014-2015 zijn op te vragen via info@stichtinglinkingpeople.nl.

ARKGEMEENSCHAP HAARLEM

Woon- en werkgemeenschap voor mensen met en zonder verstandelijke beperking

Copyright © All Rights Reserved Contact: info@arkhaarlem.nl