Zakelijke gegevens

Zakelijke gegevens Stichting Linking People


Adres: Fregat 17. 1991 MA  Velserbroek


Mail: info@stichtinglinkingpeople.nl


Website: www.stichtinglinkingpeople.nl


Rekeningnummer: NL 12 INGB 000 2730451

t.n.v. Stichting Linking People te Velserbroek


Kamer van Koophandel: 34271370


RSIN / fiscaal nummer: 8178 43 863


Doelstelling: Bevorderen van solidariteit in de samenleving met kwetsbare groepen mensen, zowel in Nederland als elders in de wereld.


Beloningsbeleid: bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoedingen. Overige werkzaamheden worden door vrijwilligers en onbetaald verricht.


Jaarverslag en jaarcijfers: klik hier voor het jaarverslag over 2017