Zakelijke gegevens

Zakelijke gegevens Stichting Linking People

 

Adres: Fregat 17. 1991 MA Velserbroek

 

Mail: info@stichtinglinkingpeople.nl

 

Website: www.stichtinglinkingpeople.nl

 

Rekeningnummer: NL 12 INGB 000 2730451

t.n.v. Stichting Linking People te Velserbroek

 

Kamer van Koophandel: 34271370

 

RSIN / fiscaal nummer: 8178 43 863

 

Doelstelling: Bevorderen van solidariteit in de samenleving met kwetsbare groepen mensen, zowel in Nederland als elders in de wereld.

 

Beloningsbeleid: bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoedingen. Overige werkzaamheden worden door vrijwilligers en onbetaald verricht.

 

Jaarverslag en jaarcijfers: klik hier voor het jaarverslag over 2017